VOG Ja of Nee?

Wanneer heb je een VOG nodig?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is in verschillende gevallen nodig.

Bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie waarin u werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen.

Er zijn verschillende manieren om een VOG aan te vragen. De werkgever of organisatie die de VOG van u nodig heeft, geeft aan hoe u de aanvraag kunt indienen: digitaal of schriftelijk. Overleg met uw werkgever als u de aanvraag op een andere manier wil indienen dan hij of zij heeft voorgesteld.

Bent u vrijwilliger? Dan kunt u in sommige gevallen een gratis VOG aanvragen. Uw vrijwilligersorganisatie kan u hier meer over vertellen.

Wanneer heb je een VOG nodig?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is in verschillende gevallen nodig. Bijvoorbeeld voor het vervullen van een functie waarin je werkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen.  Dit document, dat door de overheid wordt uitgegeven, bevestigt dat jouw gedrag in het verleden geen belemmering vormt voor het uitoefenen van een specifieke functie of taak.

 Ook in de culturele sector kan er om een VOG gevraagd worden en om les te kunnen geven op scholen.

 Wat is een VOG?

Een VOG is een officiële verklaring waaruit blijkt dat je geen strafbare feiten hebt begaan die relevant zijn voor het doel waarvoor je deze aanvraagt. Dit document wordt uitgegeven door Dienst Justis, de screeningsautoriteit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag kan nodig zijn voor verschillende doeleinden, zoals het starten van een nieuwe baan, het aanvragen van een visum of het verkrijgen van een licentie voor bepaalde activiteiten. De overheid controleert of je strafbare feiten hebt gepleegd die een risico kunnen vormen voor de taak of functie waarvoor deze nodig is.

VOG aanvragen?

Cultura Venray kan je kosteloos helpen bij het aanvragen van een VOG. We kunnen de aanvraag voor je klaarzetten via de website van Justis. Hiervoor hebben we je naam, adresgegevens, geboortedatum en emailadres nodig.

Je ontvangt dan van Justis een e-mail met een aanvraagcode. Hiermee kunt je online inloggen, je aanvraaggegevens controleren en de kosten voor de behandeling van de aanvraag (€ 33,85) aan Justis betalen. Voor een digitale aanvraag heb je DigiD, iDEAL en een geldig e-mailadres nodig.

 Het verwerken van de aanvraag duurt 1 tot 4 weken.

 Meer weten?

Neem contact op met Cultura Venray.

Contact opnemen

Bedrijfsnaam
© 2024
Created by LR Internet