What's your story

Geplaatst op: 01 december 22

Na enkele gesprekken met het COA Oostrum en enkele Oekraïense vluchtelingen werd besloten een expositie te faciliteren die ingevuld werd door vluchtelingen die hier in groten getale binnen kwamen. Aan hen werd gevraagd hun verhaal in beelden te delen. Men kon foto’s inzenden, al dan niet ondersteund met tekst, welke gecombineerd werden met foto’s van Venray in tijden van oorlog. Het doel was om de bewustwording te creëren dat hun verhaal eigenlijk dichter bij ons staat dan we wellicht in de gaten hebben. De expositie vond plaats in de bibliotheek van Venray en aansluitend in de etalage van Schoutenstraatje 14. De vluchtelingen gaven aan zich hierdoor gehoord te voelen en spraken dank uit voor deze mogelijkheid tot creatieve uiting.

Terug naar overzicht
© 2024
Created by LR Internet