Studio 11

Geplaatst op: 01 september 21

Eerste bijeenkomsten en kennismaking met jongeren die interesse hebben in het opzetten van een plek waar jongeren bij elkaar kunnen komen om te maken, te creëren en (van elkaar) te leren. We zoeken nadrukkelijk naar een natuurlijk ontstaan van initiatieven, geen voorop uitgewerkte plannen, gewoon een omgeving creëren waarbinnen jongeren de mogelijkheid hebben om kennis te maken met en hopelijk worden gestimuleerd om creatieve, culturele insteken te kiezen. In 2022 is dit realiteit geworden. Hierin wordt ook nadrukkelijk de samenwerking met Raayland en the B vormgegeven.

Door de jongeren van het eerste uur is de werktitel ‘Maakfabriek’ verworden tot Studio 11. Studio 11 is een locatie waarin jongeren zichzelf en elkaar kunnen leren kennen, en waar zij hun creativiteit tot bloei kunnen laten komen. Podcasts maken, kleding ontwerpen, 
duurzame kunstwerken verzinnen of gewoon chillen en je huiswerk maken? Bij Studio11 kun je het vinden!

‘Jongeren’ is een doelgroep die lastig te definiëren is. Er is namelijk geen typische jongere. Dat is een gegeven dat wij graag in ons achterhoofd houden bij het opzetten van dit project. In de voormalige Pasch-winkel op Schoolstraat is in samenwerking met scholieren van het Raaylandcollege het idee ontstaan tot het opzetten van een laagdrempelig cultureel centrum, voor (en door!) jongeren. Uit een globale rondvraag blijkt dat jongeren het vaak lastig vinden aan te duiden wat cultuur (voor hen) betekent, en wat zij nodig hebben om op cultureel vlak tot bloei te komen. Ze weten vaak niet bij wie ze terecht kunnen met zulke vragen en vinden zaken zoals bellen, vragen en in gesprek gaan met verschillende instanties vooral eng. Ze willen serieus genomen worden en ze willen dat er naar hen geluisterd wordt wanneer zij aan de bel trekken.

Studio11 lijkt de uitgelezen kans om onderzoekend met deze informatie aan de slag te gaan; erachter te komen wat werkt, en wat zéker niet werkt.

 

WAT HEEFT STUDIO 11?
- Een locatie waar ruimte is voor het voeren van gesprekken, uitvoeren van verschillen de activiteiten, het maken van muziek of het bijwonen van een filmavond.
- Studio 11 beschikt over een laagdrempelige oefenruimte, waar jonge bandjes kunnen repeteren, die daarna door kunnen stromen naar plekken met meer faciliteiten, zoals The B (daar blijkt best wel een drempel voor te zijn).
- Een plek voor Omroep Venray, waar zij (samen mét de jongere) geluidsopnames en live-radio konden creëren. (dit is vanwege organisatorische uitdagingen bij de omroep nog niet gerealiseerd)
- Een workshopruimte, waar wisselende workshops en activiteiten uitgevoerd kunnen worden.
- Een ‘chill-plek’, waar jongeren samen kunnen zitten, bordspellen kunnen doen, of misschien afspraken hebben met professionals.


DOELGROEP
De doelgroep bestaat uit jongeren tussen de 12 en de 24 jaar. Er zullen workshops en evenementen georganiseerd worden voor verschillende leeftijdscategorieën, maar we pleitten er ook voor om groepen juist bij elkaar te laten komen door verschillende gemeenschappelijke activiteiten te organiseren.

KRUISBESTUIVING
Naast het bij elkaar komen van verschillende leeftijdscategorieën, schenken we ook aandacht 
aan verschillende culturele disciplines. Denk hierbij aan dans, muziek, beeldende kunst, theater, performance, film, fotografie, digitale media (zoals het creëren van podcasts) en verschillende skills. We zetten hierbij het liefst in op skills die (nog) niet aangeboden worden in het Venrayse, of waar jongeren (bijvoorbeeld op school) niet snel mee in aanraking komen.


KUNSTENAARS
Bij Studio 11 zullen we gebruik maken van de expertise van professionals in de kunst en cultuurwereld. Experts zullen ingezet worden voor het geven van lezingen, workshops of andere activiteiten, en zullen in de meeste gevallen in samenwerking met Odapark Venray geselecteerd worden. De selectie vindt plaats op basis van aansluiting bij de jongere doelgroepen.

Terug naar overzicht
© 2024
Created by LR Internet