Hafa onderwijs en muziekverenigingen

Geplaatst op: 20 december 17

Een van de pijlers waar we ons mee bezighouden is de coördinatie van muziekonderwijs voor de HaFa.

Na de opstart van Cultura Venray werd het eerste jaar aandacht besteed aan de opzet van het HaFa muziekonderwijs. Want met het wegvallen van het Kunstencentrum zou dit muziekonderwijs volledig verdwijnen. In 2018 heeft dit aardig vorm gekregen door het FMV Steunpunt. Dit FMV Steunpunt ondersteunen en adviseren wij vanuit Cultura Venray. Het tweede ‘schooljaar’ levert weer een hoop nieuwe inzichten op.
De volgende speerpunten waren belangrijk:
• Volgens afspraak, verzorgt Cultura Venray het inzetten van de subsidie voor het bevorderen en continueren van het HaFa onderwijs in het algemeen
• De grootste verandering is de financiering van het FMV Steunpunt. De voortzetting van de organisatie en administratie van het FMV Steunpunt wordt door de verkrijgers zoveel mogelijk zelf gefinancierd. Alle orkesten zien in dat een centraal punt veel werk uit handen neemt en zorgt voor samenwerkingen en tips die ze zelf in hun eigen orkest kunnen toepassen. Het FMV Steunpunt weet zelf al inkomsten te genereren. Eventuele tekorten worden vanuit de reserves van de Federatie Muziekgezelschappen Venray (FMV) gedekt
• Door deze succesvolle aanpak verwachten we weer een groot aantal (nieuwe) leerlingen. Na een definitieve inventarisatie wordt een leerlingenlijst verstrekt.
• Seizoen 2018, hebben er 206 leerlingen gebruik gemaakt van het muziekonderwijs, 186 leerlingen hadden recht op subsidie. We mogen spreken van een zeer succesvol project.

Ook de opstart en organisatie, samen met de verenigingen, van het opleidingsorkest No Limit is een absolute winst. Opleidingsorkest No Limit is een samenwerking tussen de orkesten van Venray (MMSK en Euterpe), Oirlo, Castenray, Leunen en Oostrum. Hierdoor wordt de jeugd meer gemotiveerd om samen muziek te maken. Door meer leeftijdsgenoten (én niveau genoten) binnen een orkest te plaatsen neemt het plezier in muziek zeker toe.

Al onze bemoeienissen hebben er óók toe geleid dat steeds meer verenigingen via Cultura Venray de samenwerking opzoeken. Ook dat mag zeker als overwinning ten opzichte van het verleden genoemd worden. Een samengesteld orkest waaraan vijf verenigingen deelnemen en zo gaan samenwerken om 5 mei 2020 een onvergetelijk geheel te maken, zorgt bij ons voor een brede glimlach 
• De opstart van een muzikantenpoule om inzicht te geven in geïnteresseerde muzikanten binnen verenigingen, die graag als project ook andere orkesten willen uithelpen
• Digitale media inzetten voor muziekonderwijs. De lesmethode van Earz.

Professionalisering van de theorielessen en examencommissies waarbij het ultieme compliment kwam van de externe examinator van het LKCA; ‘een geweldige prestatie zoals jullie dat hier gerealiseerd hebben’. Henriëtte Mooren, als oud KCJ-bestuurder, was een van de examinatoren en ook zij was aangenaam verrast
• Samenwerkingen tussen de diverse muziekdocenten die geleid hebben tot een samenwerkingsverband ‘De 4 Muzieketiers’. Op deze manier kan op een nieuwe manier invulling gegeven worden aan muziekonderwijs vanaf groep 1 in het basisonderwijs. 
• Ook voor de FMV geldt de AVG-wetgeving. Dit is door Cultura Venray volledig verzorgd
• Promotioneel is er veel aandacht geweest aan de diverse eeuwfeesten van de verenigingen. Hieruit blijkt duidelijk dat muziek, en in dit geval HaFa muziek, leeft!

Terug naar overzicht
© 2024
Created by LR Internet