App!e Selfiemuseum

Geplaatst op: 01 oktober 20

Vorig jaar vroeg de gemeenteraad om meer aandacht voor de kunst- en cultuur beleving van jongeren in het nieuwe kunst- en cultuurbeleid. Daarop kregen wij, Cultura Venray, de vraag een onderzoek te doen naar de behoeften van jongeren op het gebied van kunst en cultuur in de gemeente. Samen met Edwin de Klein, die een uitdagende afstudeerstage zocht voor zijn opleiding docent beeldende kunst en vormgeving, hebben we een idee uitgewerkt en uitgevoerd om jongeren op een passende en creatieve wijze te bevragen over kunst en cultuur. We wilden voorkomen dat er tijdens het onderzoek een grote afstand zou zijn tussen ons en de te ondervragen doelgroep. Daarom zorgden we ervoor dat ‘live ontmoetingen’ met jongeren op organische wijze tot stand konden komen. En wel door een plek te creëren waar ze vanzelf naartoe zouden komen: een selfiemuseum. 

Een aantal ‘pakkende’ conclusies uit het onderzoeksrapport: Een ontmoetingsplek voor creatieve jongeren. 
Bij het selfiemuseum hebben we een groep jongeren aangesproken die zich actief bezighoudt 

met kunst en vormgeving. Uit het gesprek bleek dat een deel van deze groep een plek mist in Venray waar ze elkaar kunnen ontmoeten en waar ze met elkaar hun creativiteit kunnen uiten. Een open atelier waar op vaste tijden uitwisseling kan plaatsvinden, zou bijvoorbeeld een verrijking zijn voor Venray. Ook viel het woord ‘poppodium’ en ‘open podium’ regelmatig als we het over zo’n plek hadden. Dit werd meestal gezegd door jongeren tussen de 18 en 25 jaar.‘ Daar leer je mensen kennen en dan luister je een keer naar iemand anders, zo creëer je een bepaalde sfeer waaruit samenwerking en creativiteit tot stand komen.’ De huidige plekken voor jongeren, zoals The B, voorzien op dit moment niet in die behoefte volgens de jongeren die we hierover gesproken hebben.

Wat we op basis van de gesprekken kunnen adviseren over zo’n plek:  De gemeente zou in haar beleid kunnen aansturen op samenwerking tussen de culturele instellingen en het Raayland College. Het door ontwikkelen van aanbod in de eigen sector is de expertise van een culturele instelling, daar kan het Raayland gebruik van maken. 
Omgekeerd ontstaat zo nieuwe aanwas voor dat aanbod van die culturele instellingen. Deze conclusie komt voort uit het Apple-onderzoek. 

Terug naar overzicht
© 2024
Created by LR Internet