Cultura Venray

Cultura Venray is een Stichting die zich inzet voor het culturele veld van Venray. Dus ook voor jou! Het liefst werken we met vragen die jij stelt. Dat wil zeggen dat jij bepaald wat je van ons nodig hebt en daar gaan wij ons dan voor inzetten. Op de pagina projecten kun je zien wat we de laatste tijd hebben gedaan, waar we ondersteuning hebben gebracht en op welke manier en waar we op dit moment mee bezig zijn. 

Heb je een algemene vraag? Dan kun je ook contact opnemen via info@culturavenray.nl, of bel ons gerust even.

Het team

Multi-inzetbaar en passie voor kunst en cultuur: twee pijlers waar het gehele team van Cultura Venray over beschikt. Daarnaast zetten zij alle beschikbare middelen in voor: communiceren, verbinden, stimuleren, aanjagen en realiseren van nieuwe interessante verbindingen. 

Er zijn veel verschillende aspecten van cultuur, zoals kunst, muziek, literatuur, film, eten, religie, taal, kleding en tradities en zelfs dan zullen we er nog wel een paar vergeten. Al deze aspecten kunnen ons helpen begrijpen hoe mensen in verschillende delen van de wereld leven en denken.

Het bestuur

Stichting Cultura Venray heeft statuten die in lijn zijn met de Governance Code Cultuur en de ANBI-status.

André Duijghuisen

André Duijghuisen

 Emina Joosten Beslagic

Emina Joosten Beslagic

Frans Vermeulen

Frans Vermeulen

Penningmeester

bestuur@culturavenray.nl
Anita Wetterhahn-Reijnen

Anita Wetterhahn-Reijnen

Bestuur plus directiemodel

Gekozen is voor een bestuur plus directiemodel. Dit bestuursmodel past bij de organisatie-omvang en zorgt ervoor dat: 

 • Het bestuur verantwoordelijk is voor de activiteiten van Cultura Venray.
 • Tegelijkertijd zoveel mogelijk het werk wordt uitgevoerd door de medewerkers in dienst van de stichting. 
 • Bij de samenstelling van het bestuur is gelet op:
 • diversiteit
 • specifieke deskundigheid
 • instemming met en enthousiasme voor het idee achter Cultura Venray

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beleid & Verantwoording

Jaarlijks verantwoorden wij onze werkzaamheden voor de Gemeente Venray. Cultura Venray streeft naar zo veel mogelijk transparantie en helderheid in haar werkzaamheden. Via onderstaande links kun je zowel deze verantwoording, als ons beleid inzien. 

Ondernemingsplan Cultura Venray
Eerste 8 maanden Cultura Venray jaarrekening 2016
Activiteiten verantwoording 2017 jaarrekening 2017
Activiteiten verantwoording 2018 jaarrekening 2018
Activiteiten verantwoording 2019 jaarrekening 2019
Activiteiten verantwoording 2020 jaarrekening 2020
Activiteiten verantwoording 2021 jaarrekening 2021
Activiteiten verantwoording 2022 jaarrekening 2022
Activiteiten verantwoording 2023 jaarrekening 2023

Toegankelijkheid WCAG

Iedereen die onze website gebruikt moet alle informatie gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. We werken daarom op onze site zoveel mogelijk met wettelijke toegankelijkheidscriteria.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan taalniveau, kleurgebruik, bewegende elementen van de site en het bedienen van de site via het toetsenbord. Daarmee zorgen wij als Cultura Venray ervoor dat onze website gebruiksvriendelijk en toegankelijk wordt voor iedereen.

Verbeterpunten
Uit de ingevoerde gegevens blijkt dat onze website nog niet voldoet aan alle eisen uit de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549. De eerste maatregelen zijn echter wel al genomen om aan deze standaard te voldoen.

In de tussentijd nemen we de volgende maatregelen om de toegankelijkheid te blijven verbeteren:

 • We lezen ons in, zodat we weten waar toegankelijke informatie aan moet voldoen
 • Op 6 juli 2021 hebben we een introductie webinar gevolgd wat de WCAG precies voor ons inhoudt 
 • Naar aanleiding hiervan maken we een plan wat WCAG voor ons betekent en hoe wij dit voor onze site aan moeten pakken
 • We richten de site zo in zodat de toegankelijkheid gewaarborgd blijft
 • We evalueren meermaals per jaar om de voortgang te volgen
 • We laten de site testen door gebruikers
 • We zoeken waar mogelijk naar alternatieven voor Pdf-bestanden. We proberen de bestaande bestanden zo toegankelijk mogelijk te maken.

WBTR

Met ingang 1 juli 2021 moeten alle verenigingen, coöperaties en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De WBTR is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid.

Wat verandert er?
Met de WBTR verandert een aantal regels voor bestuurders en toezichthouders en wordt aangesloten bij de bestaande regels voor het bestuur van een BV of NV. Doel van het uniformeren van deze regels is om de kwaliteit van het besturen te verbeteren. De regels moeten opgenomen worden in de statuten bij de eerstvolgende statutenwijziging. Wanneer deze statutenwijziging pas na 1 juli 2021 is voorzien, dan is dat het moment dat de statuten in overeenstemming moeten worden gebracht met de wettelijke eisen uit de WBTR. Het is overigens wel aan te bevelen om niet al te lang te wachten met de aanpassing van de statuten en wellicht is deze wetswijziging meteen een goed moment om te kijken of de statuten nog up-to-date zijn.

Voor wie?
De WBTR geldt voor de volgende organisatievormen:

 • verenigingen
 • stichtingen
 • besloten vennootschappen (BV)
 • naamloze vennootschappen (NV)
 • coöperaties
 • onderlinge waarborgmaatschappijen

Hoe aan de slag?
Door verschillende overkoepelende (sport)organisaties zijn stappenplannen ontwikkeld (meestal tegen betaling) of worden webinars georganiseerd. De Vereniging Kleine Kernen Limburg en het Huis voor de Sport Limburg bieden kosteloos webinars en stappenplan aan. Onder het kopje ‘meer informatie’ staat een link naar de website van de Vereniging Kleine Kernen Limburg. Via deze pagina worden bestuursleden van organisaties aan de hand van een checklist en een stappenplan door het proces geleid.

Meer informatie voor culturele sector 
De culturele sector kan voor vragen omtrent de WBTR terecht bij ons. Wij bieden ondersteuning en leggen uit wat verenigingen en stichtingen in de culturele sector moeten doen omtrent de WBTR.

Neem voor meer informatie contact op via info@culturavenray.nl 

 

© 2024
Created by LR Internet