Test

Schrijf het maar op je buik.

Geplaatst op: 26 juni 23

Dag Martin,

Iedereen heeft het over ‘inclusieve cultuur’. Wat behelst cultuur? Wat is het nut van cultuur, of beter, wat kan cultuur zijn. Ik denk, dat een mens niet zonder cultuur kan. Iedereen moet onderdeel zijn en zich onderdeel kunnen voelen van een cultuur. Dat hoeft niet altijd de cultuur te zijn, waarin iemand geboren is, maar kan ook een cultuur zijn, die iemand zich later eigen gemaakt heeft. De geboorte-cultuur verdwijnt nooit, blijft latent aanwezig en uit zich zo nu en dan.  

We hebben ook de mond vol van ‘Kunst’: O, ja kunst, ja, …. o, zó belangrijk, zó mooi, o ja, het mooiste wat er bestaat. Ik vraag me dan af, waarom wordt in het basisonderwijs het vak ‘Kunst’ niet gegeven? Waarom zijn er nauwelijks muzieklessen, creatieve werkvormen, lessen drama en dans? Wellicht, omdat de meester en de juf daar op de Pabo ook geen kaas van gegeten hebben? In het voortgezet onderwijs is het niet veel anders gesteld met ‘Kunst’.

Ga eens met kinderen, om te laten zien en ervaren wat Kunst is, wat Kunst doet, naar een museum. Ongeacht welk, als het maar museum heet. Nodig kinderen uit in het theater voor een concert, toneel- of dansvoorstelling.

Wat vind jij daarvan, Martin? Als ik toch bezig ben, waarom zijn musea en schouwburgen zo duur?  Waarom kunnen muziek-, dans- en toneellessen niet gratis? Kinderen blijven van meet af aan verstoken van een belangrijk deel van onze cultuur. Geen wonder, dat kinderen naar YouTubers op hun IPad kijken en ouders dat zo prima vinden.

Als cultuur inclusief moet zijn, waarover continu workshops, lezingen en seminars zijn, waarom niet beginnen bij de kinderen? Cultuur en kunst zijn niet leeftijdsgebonden. Laat kinderen kennis maken met cultuur, met kunst. Leer ze vooral, dat ze zelf óók kunst en cultuur kunnen maken. 

Roy S. Arts  

 

Dag Roy,

 

Goed om te lezen dat ook jij, ons gesprek begint met ‘inclusieve cultuur’!

Ik denk niet dat ik een pasklaar antwoord heb op je vraag ‘wat is dat dan?’.

Laat ik het maar een beetje vernauwen tot wat cultuur in mijn ogen is, en dan halen we daar meteen kunst bij. Om maar van start te gaan; cultuur is van, voor en door iedereen! Kunst is een van de belangrijkste cultuur vormen, waarom denk ik dat dat zo is? We praten over schilderkunst, visuele kunsten, podiumkunsten, erfkunst en nog veel meer als een soort van containerbegrippen.

Cultuur is alles wat de mens voorbrengt. Kunst is voor mij de bewuste creatie van iets dat emoties oproept, scheppend is. Kunst is daarmee onderdeel van cultuur. Kunst en cultuur komen voort uit de mens en zijn daarom in welke vorm dan ook een representatie van de mens(heid).

Op je vraag naar kwaliteitsduidingen daarbij? Dat zijn veelal historische keuzes van de diverse overheden en opleidingen. En is wellicht ook het antwoord op de vraag naar het kostenaspect? Maar we mogen het zeker niet afschuiven; iedereen is verantwoordelijk voor kunst en cultuuronderwijs en de mogelijkheid om kennis te maken met zo veel mogelijk vormen.

Kinderen MOET je betrekken, kennis laten maken, zelf leren kiezen, zelf leren denken en zelf leren doen. Eigenlijk alle hokjes omverschoppen, alle kaders loslaten en afwachten wat daaruit gaat komen. Door onze systemen worden eigenlijk alle mensen het liefst in hokjes gestopt, dan weet je wat je hebt, én dan weet je wat eruit gaat komen…..

Willen we dat? Natuurlijk niet!

Laat met name kinderen zich ontwikkelen tot ontdekkers, eerst van hun eigen ik, en dan verder in de maatschappij. Laten we zorgen dat kunst de initiator is van creatief denken en doen.

Dus stop met praten, maar ga wat doen!

Martin

 

            

 

 

Terug naar overzicht
© 2024
Created by LR Internet