Test

Pluum en Respect On Award slaan de handen ineen

Geplaatst op: 21 september 23

De Pluum is inmiddels een begrip in Venray.
Het beeldje genaamd “Pluum”, wordt ieder jaar uitgereikt tijdens het zogenaamde Pluumcafé, en is een blijk van waardering voor de Venrayse vrijwilliger(s). Vrijwilligers, of groepen vrijwilligers worden aangemeld door hun organisatie, en worden op deze avond verdiend in het zonnetje gezet.

Stem hier voor de Pluum:

www.matchvoorvrijwilligers.nl/component/rsform/form/158-aan-wie-draag-jij-de-pluum-voorMatch voor Vrijwilligers

Dit jaar zal tijdens het Pluumcafé ook de Rescpect On Award worden uitgereikt.
Deze award wordt gegeven aan personen of groepen welke zich hebben ingezet voor maatschappelijke initiatieven zoals burgerinitiatieven of wijkinitiatieven. De genomineerde personen (of groepen) dienen duidelijk een positieve bijdrage te hebben geleverd aan een respectvolle en leefbare maatschappij.

Stem hier voor de Respect-On-Award:

www.matchvoorvrijwilligers.nl/component/rsform/form/159-aan-wie-reik-jij-de-respect-on-award-uitMatch voor Vrijwilligers

Je kunt een persoon of groep van personen aanmelden voor de Pluum of nomineren voor de Respect Award tot en met 19 november a.s..

 

 

Terug naar overzicht
© 2024
Created by LR Internet