Test

Vrijwilligers netwerken tijdens RooyIn

Geplaatst op: 21 mei 19

Afgelopen zaterdag vond de eerste editie van RooyIn! plaats. Het gebouw van Gilde Opleidingen in Oostrum vormde het decor bij dit treffen voor vrijwilligers uit de gemeente Venray. De onderlinge dialoog werd gezocht en diverse vraagstukken binnen het vrijwilligerswerk werden aan de kaak gesteld. Jelle van Hees schreef de volgende samenvatting:

Verbinden en van elkaar leren, dat was de insteek bij de allereerste netwerkbijeenkomst voor vrijwilligers in Venray. En daar slaagde de organisatie glansrijk in, zo bleek uit de positieve reacties van de deelnemers na afloop. Geluiden als erg veel nuttige tips gekregen en samen komen we verder, bevestigen dat RooyIn! een absolute meerwaarde heeft bij het verbinden van de duizenden vrijwilligers die de gemeente Venray rijk is.

Het evenement, een voortvloeisel uit de Burgertop Venray van 2017, lokte zon dertig enthousiaste vrijwilligers richting Oostrum. Allen met hun eigen verhalen, ervaringen en problemen waar ze tegenaan lopen. Allemaal ook met de intentie om te leren van anderen die zich belangeloos inzetten binnen de regio. Opvallend daarbij is de bevlogenheid bij deze mensen. Dat blijkt al wanneer het programma officieel van start gaat en Linda Custers en Jan Fleurkens gepassioneerd vertellen over de projecten waar zij momenteel hun energie in stoppen. Daar waar Custers vertelt over het succesvol warm maken van een gemeenschap bij het opknappen van een dorpsspeeltuin (project speelbuurt Ysselsteyn), daar deelt Fleurkens op zijn beurt de kennis die hij heeft opgedaan bij de organisatie van het evenement Schijt aan de Grens. Het zorgt voor de nodige herkenning en instemmende geluiden vanuit de zaal. Al snel is duidelijk: hier zitten allemaal gelijkgestemden.

Na de inspirerende woorden van Custers en Fleurkens zorgt gespreksleider Tom Vaessen er op een speelse manier voor dat de aanwezigen de dialoog met elkaar zoeken. Aan de hand van korte kennismakingsgesprekjes wordt voor iedereen duidelijk wie er deze ochtend allemaal de moeite hebben genomen om naar de aula van het schoolgebouw te komen. In een groepsgesprek stelt Vaessen vervolgens de vraag tegen welke uitdagingen men zoal aanloopt bij het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Die blijkt niet aan dovemansoren gericht.

Hoe kom ik in contact met andere mensen die vrijwilligerswerk voor de gehandicapte medemens doen? en Hoe gaan we om met het gebrek aan tijd waar steeds meer vrijwilligers mee te kampen hebben? zijn twee van de twaalf vraagstukken die vanuit de zaal opgeworpen worden. Ook de vraag hoe je vrijwilligers zo ver krijgt om bij andere evenementen een steentje bij te dragen en hoe we in vredesnaam een samenleving kunnen creren waarin iedereen vrijwillig een steentje bijdraagt, blijken voer voor discussie. Anderhalf uur lang gaan de deelnemers met elkaar in gesprek en worden ervaringen uit het eigen vrijwilligerswerk gedeeld. Allemaal met als doel om elkaar sterker te maken en daar waar nodig een zetje in de goede richting te geven. Het levert concrete plannen en samenwerkingen op, die zonder dit netwerkevenement waarschijnlijk nooit tot stand waren gekomen. Samenwerkingen en verbindingen op het gebied van vrijwilligerswerk waar de inwoners van de gemeente Venray in de toekomst waarschijnlijk de vruchten van kunnen plukken.

Het zorgde voor tevreden gezichten binnen de organisatie achter RooyIn!. Vooraf hadden ze een evenement voor ogen waarbij een platform geboden werd voor vrijwilligers uit de regio die elkaar sterker maken door ervaringen te delen. Die opzet slaagde glansrijk. Het blijft dan ook niet bij n editie. RooyIn! keert terug. In welke vorm en hoedanigheid is nog niet helemaal duidelijk, maar de missie gaat verder. Verbinden en leren van elkaar, het bleek zaterdag een succesformule tijdens de geboorte van RooyIn!.

Terug naar overzicht
© 2024
Created by LR Internet