Test

Kunstencentrum Jerusalem

Geplaatst op: 15 maart 17

Het Kunstencentrum Jerusalem houdt na de zomervakantie op te bestaan. Maar 'hoe nu verder'? Wat gebeurt er met het gebouw? Er heersen vooral veel vragen omtrent dit onderwerp.
Cultura Venray houdt zich op dit moment bezig met drie grote takken binnen het Kunstencentrum Jerusalem:

  • Muziek in de Klas
  • HaFa muziekonderwijs
  • Het Jerusalemgebouw


Muziek in de Klas
Zon 40% van de kinderen op basisscholen in Venray krijgt muziekonderwijs onder de noemer Muziek in de Klas. Dit onderwijs wordt verzorgd en ondersteund door het Kunstencentrum Jerusalem. Echter wat betekent dit voor Muziek in de Klas in het schooljaar 2017-2018 als het kunstencentrum per 1 september haar huidige activiteiten stopt? Met deze vraag is Cultura Venray in december 2016 aan de slag gegaan. Omdat er in Horst aan de Maas ook veel basisscholen zijn die Muziek in de klas afnemen, heeft Cultura Venray de samenwerking opgezocht met een muzikale partij uit Horst aan de Maas: de Muzikantine.
Al snel bleek dat de basisscholen die nu deelnemen aan Muziek in de Klas daar in principe graag mee doorgaan. Hierbij komt echter de complicerende factor dat SPOV zich in financieel zwaar weer bevindt. Het schooljaar 2017/ 2018 staat daarom voor SPOV in het teken van financieel herstel. Mogelijk heeft dat consequenties voor de deelname van scholen aan Muziek in de Klas of andere culturele activiteiten. Cultura Venray zoekt naar mogelijkheden om op zoveel mogelijk scholen in Venray de continuteit van Muziek in de Klas te waarborgen.
--> Voor vragen over Muziek in de Klas of cultuureducatie op basisscholen, neem contact op met Sanne

HaFa muziekonderwijs
'Hoe nu verder?' is een veel voorkomende vraag binnen de wereld van hetHaFa muziekonderwijs. In nauwe samenwerking met medewerkers van het KCJen een vertegenwoordiging uit de Federatie van Muziekgezelschappen uit de gemeente Venray (FMV) is er nagedacht over hoe het muziekonderwijs voor harmonien en fanfares na het stoppen van Kunstencentrum Jerusalem toch kan worden voortgezet. Om tot een goed voorstel te komen is in kaart gebracht wat de huidige situatie is omtrent(jeugd)leden, die muziekles volgen,van muziekverenigingenin de gemeentes Venray, Horst aan de Maas en Boxmeer. Daarnaast is gekeken naar de huidige kosten, de inzet van muziekdocenten en locaties van de muzieklessen. Ook zijn er verschillende gegevens verkregen via de muziekverenigingen uit de gemeente Venray. Vervolgensis gekeken naar het subsidiebeleid in aangrenzende gemeenten zoals Horst aan de Maas en Boxmeer en 'voorbeelden uit de buurt', zoals Myouthic en de stichting BBGB.
Tijdens het vergaren van deze informatie is er nauw samengewerkt met alle betrokken partijen. Tijdens het proces is er geluisterd naar de verschillende muziekverenigingen in de gemeente Venray. Er is onder andere geluisterd naar de wensen op het vlak van service en ondersteuning voor de harmonien en fanfares in de gemeente Venray. Op grond van alle vergaarde informatieis een voorstel opgesteld dat wordt besproken met alle betrokkenen.
--> Voor vragen over het HaFa muziekonderwijs neem je contact op met Marloes

Het Jerusalemgebouw
Op 21 februari 2017 heeft de gemeenteraad van Venray ingestemd met de afbouw van de Stichting Kunstencentrum Jerusalem. Dit betekent dat per 1 september 2017 de huidige activiteiten van het KCJ stoppen. Het is echter de bedoeling van de gemeente om het Jerusalemgebouw ook na 1 september beschikbaar te houden voor maatschappelijke activiteiten, zo ook voor kunst en cultuur. Om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven, is Cultura Venray gevraagd om deel te nemen in een werkgroep die verder bestaat uit betrokken gemeenteambtenaren en vertegenwoordigers van het huidige kunstencentrum.
De komende periode zal in kaart gebracht worden wat de wensen zijn vanuit de huidige medewerkers om hun lesactiviteiten als zelfstandige of als collectief voort te zetten. Ook wordt in kaart gebracht wie als externe organisatie (op dit moment niet deel van het KCJ) belangstelling heeft voor gebruik van het gebouw. Doel is het gebouw zo goed mogelijk in te zetten voor de Venrayse samenleving en bij te dragen aan een bloeiend kunst- en cultuurklimaat.
--> Voor vragen neem contact op met Peter

 

Terug naar overzicht
© 2024
Created by LR Internet