Test

Jeugd gratis lid van BiblioNu

Geplaatst op: 18 oktober 17

BiblioNu investeert op vitale gemeenschappen - zowel de huidige als die van de toekomst - en voelt zich hierdoor moreel verantwoordelijk om lezen voor onze jeugd toegankelijk te maken en te houden. Om deze reden stopt BiblioNu per direct met het hanteren van inschrijf- en duplicaatkosten voor alle jeugd tot 18 jaar. In combinatie met onze gratis jeugdabonnementen worden hierdoor alle drempels voor de toegang tot kennis, informatie en literatuur weggenomen.

Taal en de manier waarop we denken en de wereld interpreteren zijn nauw aan elkaar verbonden. Dankzij taal kunnen wij onze gedachten en gevoelens kenbaar maken en een bijdrage aan onze samenleving leveren. Het tegenovergestelde is echter ook waar: een geringe taalvaardigheid beperkt de kansen op een succesvolle maatschappelijke, studie- of loopbaan aanzienlijk (Buisman, 2013; Feldman, 2013).

Onze jeugd staat hierbij voor een stevige uitdaging. Opgroeien in de 21e eeuw betekent je weg zoeken tussen verschillende realiteiten - een virtuele en een fysieke - waarvoor andere vaardigheden en hogere kennisniveaus nodig zijn. Voorwaarde voor het eigen maken van deze vaardigheden, zowel de cognitieve als sociaal-emotionele, is het beschikken over een goede taalvaardigheid wat het belang van geletterdheid en lezen onderstreept (Feldman, 2013; OECD, 2015).

De jeugd heeft de toekomst, BiblioNu faciliteert het perspectief.

Terug naar overzicht
© 2024
Created by LR Internet