Test

Cultura Venray kan aan de slag

Geplaatst op: 04 augustus 16

Cultura Venray is de nieuwe netwerkorganisatie voor en van alle partners die willen bijdragen aan een bloeiend kunst- en cultuurklimaat in Venray en omgeving: van ondernemende docenten tot het Odapark, van schoolbesturen van Primair en Voortgezet Onderwijs tot kunstenaars en van poppodia tot erfgoedverenigingen. De kleine, onafhankelijke, professionele organisatie is de motor die bijdraagt aan een boeiend kunst- en cultuurklimaat in Venray. Ze initieert, jaagt aan en innoveert, maar doet zelf geen uitvoerende taken. Cultura Venray geeft inwoners van de regio Venray zo de kans om op een laagdrempelige manier kunst en cultuur te ontdekken, te ontwikkelen, te uiten en te beleven. Door bovendien als een spin in het brede Venrayse kunst- en cultuurweb vraag en aanbod te verbinden versterkt ze de beleving, beoefening en waardering van kunst en cultuur. Samen met alle partners in het netwerk vormt Cultura Venray het kloppend hart van kunst en cultuur in Venray en omgeving.

Opstarten

Nadat de raad in mei 2016 besloot tot de oprichting van Cultura is de regiegroep op zoek gegaan naar een kwartiermaker. Deze heeft in de afgelopen maanden veel partners gesproken. Verder zijn soortgelijke initiatieven bekeken. Inmiddels zijn het ondernemingsplan en de subsidieaanvraag ingediend bij en beoordeeld door het college. Ook zijn bestuursleden voor de stichting Cultura gevonden en kan de stichting formeel worden opgericht. Het college stelt subsidie beschikbaar aan de stichting Cultura en dat betekent dat Cultura Venray nu dan ook echt kan opstarten. De kwartiermaker kan in opdracht van het bestuur verder met het werven van personeel dat de motor achter de ontwikkeling, ondersteuning en groei van het netwerk gaat vormen.

Krachtenbundeling

Cultura Venray is tot stand gekomen dankzij de inzet en betrokkenheid van velen uit het Venrayse kunst- en cultuurveld. Met deze netwerkorganisatie behouden we een rijk en gevarieerd aanbod aan kunst- en cultuur(educatie) voor de gemeenschap, zegt wethouder Lucien Peeters. Ze geeft bovendien de gewenste krachtenbundeling binnen dat gebied verder vorm. Zo ontstaan nieuwe kansen en uitdagingen voor organisaties, zowel individueel als in samenwerking met elkaar en overige cultuurnetwerkpartners.

De start van Cultura Venray betekent verder dat de regiegroep klaar is met haar taken en het stokje overdraagt aan het nieuwe stichtingsbestuur. Dit gaat nu volledig onafhankelijk opereren in het nieuwe Venrayse kunst- en cultuurnetwerk.

Terug naar overzicht
© 2024
Created by LR Internet