Test

oproep deelname schrijfwedstrijd de Raadselige Roos.

Geplaatst op: 14 september 22

Beste liefhebber, lezer en schrijver van Nederlandstalige literatuur,   

De 30ste editie van de schrijfwedstrijd van de Raadselige Roos van het Literair Café Venray is van start gegaan en wij nodigen iedereen, die poëzie en/of proza schrijft van harte om uit hieraan deel te men.    

Deelnemen kan door een gedicht en/of een prozaverhaal in te sturen vóór zondag 1 januari 2023. Het thema voor de Raadselige Roos voor 2022 is ‘schaduwen’ en is het verplichte thema voor alle inzendingen.

De schrijfwedstrijd is bedoeld voor iedereen, die de ambitie heeft om een literair verhaal of gedicht te schrijven en deelnemen biedt de deelnemer een podium om zijn schrijftalent te toetsen. Zoals bij elke wedstrijd horen ook bij een schrijfwedstrijd spelregels. Dit “Reglement Raadselige Roos 2022” kunt u vinden op www.literaircafevenray.nl onder ‘Raadselige Roos’.  

De spelregels in het kort: Een gedicht moet minimaal uit 50 en maximaal uit 150 woorden bestaan. Een verhaal uit minimaal 500 tot maximaal 1500 woorden. Beide mogen niet eerder gepubliceerd zijn en moeten in het Nederlands geschreven zijn. De inzendingen kunnen uitsluitend volgens de spelregels en per e-mail worden ingezonden naar: raadseligeroos@literaircafevenray.nl.

Het inschrijfgeld, € 20,00 en voor deelnemers, die op 1 januari 2023 jonger zijn dan 25 jaar € 10,00     dient te worden overgemaakt naar bankrekening NL 46 RABO 0132 594 250 van Literair Café Venray onder vermelding van ‘Roos 2022’ en uw ‘naam en woonplaats’.  

Evenals in de voorgaande jaren worden de gedichten en verhalen van de alle winnaars van de Proza-, Poëzie- en Publieksprijs in de bundel de Raadselige Roos 2022 - 2023 gepubliceerd en dit samen met een beeldend werk. Naast de bundel ontvangen de eerste prijswinnaars een trofee, een  juryrapport en boekenbon. De 2e en 3e prijswinnaars een juryrapport, een boekenbon en natuurlijk alle winnaars de traditionele bos Roojse rozen.

Wij streven ernaar om, zoals vóór de Coronaperiode, weer een feestelijke prijsuitreiking te laten plaatsvinden op zondag 23 april 2023 in ‘Zaal 7’ van Hotel Asteria in Venray. Daarvoor krijgt u nog te zijner tijd een aparte uitnodiging.

Wij wensen u veel inspiratie en creativiteit bij het schrijven van uw gedicht en/of verhaal en zien uw inzending van harte en met belangstelling tegemoet.

Literair Café Venray en de Raadselige Roos. ,

 

Terug naar overzicht
© 2024
Created by LR Internet