Test

Koornetwerk werkt aan herstel en toekomstplan

Geplaatst op: 01 april 22

Vorige week zijn de laatst overgebleven coronamaatregelen stilletjes van tafel gegaan. Om ons heen zien we hoe koren de draad weer oppakken en weer samenkomen om te zingen, soms voor het eerst in twee jaar! Er is echter ook een schaduwzijde…

Een behoorlijk aantal koren heeft de coronapandemie en de bijbehorende maatregelen niet overleefd. De koren die weer aan het werk zijn, kampen met een heel scala aan uitdagingen: van geslonken clubkassen tot verloren stemtechniek. En ook het publiek zal zijn weg terug moeten vinden naar de concertzaal. We hebben als netwerk een terugloop van bijna 25.000 zangers gezien in deze twee jaar. De impact beperkt zich daarmee niet alleen tot individuele koren, maar raakt ook de korenbonden en korenorganisaties.

Samen werken aan herstel
Na de corona-inzet door Koornetwerk Nederland van de afgelopen twee jaar heeft de overheid, via het Fonds voor Cultuurparticipatie, in januari jl. de coronasteun aan amateurkunstkoepels nog een half jaar verlengd. Het geeft ons netwerk de kans om in gezamenlijkheid te werken aan zowel herstel en toekomstbestendigheid van de sector, als het duurzaam ontwikkelen van ons zingende netwerk.

De komende maanden, tot aan de zomer, wordt er daarom gewerkt aan een aanpak voor herstel en ontwikkeling van de koorsector. Naast Erica Tervelde en Jan van Deursen, zal ontwikkelcoach, facilitator en koordirigent Froukelien IJntema namens Koornetwerk Nederland daarvoor het land in trekken. Door middel van inspirerende gesprekken, creatieve sessies en bijeenkomsten met koren en koororganisaties wordt de inhoud en aanpak vormgegeven. Dit belandt in een plan van aanpak dat rond de zomer klaar is: wat hebben we nodig om duurzaam te herstellen van de crisis, en nog belangrijker, hoe zorgen we dat dat ook echt gebeurt? Wat gaan we doen en wat doen we al de komende tijd? Wat kan een organisatie zelf, wat doen we samen, en wat hebben we nodig van anderen zoals overheden, fondsen of andere stakeholders?

Het uitgangspunt is dat het creëren van dit ‘herstel- en toekomstplan’ óók meteen herstelwerk is. Dat het prikkelt, verbindt en positieve energie opwekt. Dat we gezamenlijk, vol vertrouwen en met opgeheven hoofd een mooie muzikale toekomst tegemoet gaan.

Iedereen is nodig
Als netwerk van korenorganisaties willen we zo goed mogelijk meenemen wat er bij de leden speelt: wat zijn jullie zelf aan het doen en wat zou er volgens jullie moeten gebeuren? De komende tijd zullen jullie daarom regelmatig uitnodigingen, vragen of andere berichten ontvangen vanuit dit traject. Dat kan via de nieuwsbrief zijn, maar ook via sociale media of berichten zoals deze op onze website. We hopen dat iedereen actief mee wil en kan doen, door informatie te delen en deel te nemen aan bijeenkomsten. Iedereen is nodig om samen een gedragen en doordacht herstelplan te ontwikkelen, waar we als koorsector nog jaren mee vooruit kunnen.

Heb je vragen over bovenstaande, wil je al wat kwijt of zie je direct aanknopingspunten over wat jouw rol hierin zou kunnen zijn? We horen het graag via herstelplan@koornetwerk.nl.

Terug naar overzicht
© 2024
Created by LR Internet