Test

Raadselige Roos 2021

Geplaatst op: 08 juni 21

Aan iedereen die van verhalen of gedichten schrijven houdt. Ondanks het zich nog steeds voortslepende coronatijdperk, nodigt het Literair Café Venray iedereen toch weer met groot genoegen uit om ook dit jaar deel te nemen aan de 29ste editie van de schrijfwedstrijd de Raadselige Roos van Literair Café Venray. 

Je kunt deelnemen door een gedicht en/of een prozaverhaal in te sturen vóór vrijdag 1 oktober 2021. Het thema voor deze editie is ‘de overkant’ en is verplicht voor alle inzendingen. De Raadselige Roos schrijfwedstrijd staat open voor iedereen, die de ambitie heeft een verhaal of gedicht te schrijven en bied je als deelnemer naast een podium ook de gelegenheid om jouw werk, prozaverhaal of gedicht, door een jury te laten beoordelen en met dat van andere schrijvers en dichters te (laten) vergelijken. Zoals bij elke wedstrijd horen ook bij een schrijfwedstrijd spelregels. Deze zijn op een aantal punten vernieuwd en zijn te lezen in de bijlage “Reglement Raadselige Roos 2021” en te vinden op: www.literaircafevenray.nl, onder de webpagina ‘Raadselige Roos’.

In het kort
Het gedicht moet minimaal uit 50 en maximaal uit 150 woorden bestaan. Een verhaal uit minimaal 500 tot maximaal 1500 woorden. Beide mogen niet eerder gepubliceerd zijn en moeten in het Nederlands geschreven zijn. De inzendingen kunnen uitsluitend volgens de spelregels en per e-mail worden ingezonden naar: raadseligeroos@literaircafevenray.nl

Het inschrijfgeld: €20,- en voor deelnemers, die op 01 oktober 2020 jonger zijn dan 25 jaar €10,-,  dient vóór 1 oktober 2021 te worden overgemaakt op de bankrekening van het Literair Café Venray: NL 46 RABO 0132 594 250 onder vermelding van Roos 2021 en jouw naam en woonplaats . Dit in verband met een correcte registratie van uw inschrijving en deelname.

Verdere toelichting
Evenals in de voorgaande jaren verschijnen de werken van de winnaars van de Proza-, Poëzie- en Publieksjury in onze bundel de Raadselige Roos 2021 samen met passende beeldende werken. Naast de bundel ontvangen de eerste prijswinnaars een trofee, een  juryrapport en boekenbon. De tweede  en derde prijswinnaars een juryrapport, een boekenbon en natuurlijk voor alle winnaars de inmiddels traditionele bos Roojse rozen. Naast de drie prijswinnaars door de vakjury’s Proza en Poëzie en de winnaar van de Publieksjury kiest elke jury nog vijf verhalen, c.q. gedichten, die weliswaar niet in de prijzen vielen, maar op grond van hun kwaliteit toch zeker wél de moeite waard zijn om eveneens in de bundel Raadselige Roos 2021, met een passend beeldend werk, gepubliceerd te worden.  

De organisatie streeft ernaar om, evenals in de jaren vóór 2020, een feestelijke prijsuitreiking plaats te laten vinden op zondag 23 januari 2022. In verband met mogelijk dan nog of weerom geldende coronamaatregelen  en -beperkingen kunnen ze de dag, het tijdstip en ook de locatie hier en nu nog niet definitief benoemen.    

De organisatie wenst je wel alvast veel creativiteit toe bij het schrijven van uw gedicht en/of verhaal en wij zien uw inzending met belangstelling tegemoet. Mocht je nog vragen hebben of behoefte aan aanvullende informatie, dan kun je hierover terecht via: raadseligeroos@literaircafevenray.nl

Terug naar overzicht
© 2024
Created by LR Internet