Test

Ambassadeurs gezocht voor Respect On

Geplaatst op: 05 december 19

Als we op een prettige manier met elkaar willen samenwonen en leven, is het belangrijk dat iedereen zijn toekomst op zijn eigen manier kan en mag invullen, we rekening houden met anderen en respect hebben voor elkaar. Gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid zijn sleutelwoorden. Daarom is in 2018 in Venray gestart met de campagne #RespectOn.

De campagneorganisatie is op zoek naar ambassadeurs die samen de boodschap van respect willen uitdragen en met andere ambassadeurs activiteiten willen ontwikkelen en uitvoeren die tot doel hebben respect te bevorderen onder jongeren (leeftijd 12-18 jaar). De campagneorganisatie faciliteert de bijeenkomsten van de ambassadeurs, ondersteunt en helpt waar mogelijk.

Bent u vrijwilliger bij een vereniging die actief is in gemeente Venray of een inwoner van de gemeente die zich wil inzetten voor onze ‘goede zaak’? Meld je dan via Marjo.Thijssen@venray.nl.


Terug naar overzicht
© 2024
Created by LR Internet