Test

In de Schaduw van de Tijd

Geplaatst op: 13 oktober 23

We staan op een kruispunt; welke wereld willen we de komende generaties nalaten?

In alle dilemma’s, stress en onenigheid die de keuze voor de toekomst met zich meebrengt is het paradoxaal genoeg vooral de tijd achter ons die in het middelpunt van de belangstelling staat: het verleden wordt van alle kanten aangevallen, verdedigd, veroverd, herontdekt, ontkend, gedekoloniseerd, ontmanteld, begraven, herdacht en opgepoetst. Dat het verleden zich moeilijk laat verklaren met simpele tegenstellingen als goed en fout, lijkt daarbij een doorn in het oog van alle kampen: de winnaars zijn niet altijd de goeden, de verliezers niet perse fout. De lijnen tussen goed en kwaad tonen zich vaag, onduidelijk en wispelturig. Daders en slachtoffers vind je aan beide kanten, dikwijls verenigd in één en dezelfde persoon.

Duitse Oorlogsbegraafplaats Ysselsteyn, Odapark en Venrays Museum willen middels een gezamenlijke tentoonstelling het schemergebied van het verleden erkennen en verkennen. Met video-installaties, audio-ervaringen, tekeningen en sculpturen tonen we perspectieven van internationale kunstenaars uit Syrië, Oekraïne, Tjetsjenië Verenigde Staten en Duitsland, gekoppeld aan verhalen uit de directe omgeving.

Deelnemende kunstenaars: Deniz AktaƟ, Robert Filliou, Aslan Goisum, Laura Jatkowski, Charlotte Lagro, Sky Olson, Strijbos & Van Rijswijk, Eeltje de Vries, Anna Zvyagintseva

Locaties: Odapark centrum voor hedendaagse kunst, Duitse Oorlogsbegraafplaats Ysselsteyn, Venrays Museum.

Terug naar overzicht
© 2024
Created by LR Internet