Historische kring Oostrum en Spraland

De historische Kring Oostrum en Spraland houdt zich bezig met het verwerven en exposeren van historische en hedendaagse voorwerpen met betrekking tot Oostrum e.o. Zij hebben als doel:

  • Het in eigendom, in bruikleen of op andere wijze verwerven van historische en hedendaagse voorwerpen, die karakteristiek zijn voor de periode waarin ze gebruikt zijn of thans nog gebruikt worden in Oostrum en omgeving
  • Het verzamelen van kennis omtrent deze voorwerpen
  • Het beheren en archiveren en beschrijven en documenteren van die voorwerpen ter bewaring voor het nageslacht
  • Het aanleggen en onderhouden van fotoverzamelingen, film- en diacollecties, met verantwoorde beschrijving, kaartsystemen en register, literatuur en boeken
  • Het verzamelen en uitgeven van publicaties
  • Het bevorderen van de kennis en geschiedkundig, oudheidkundig, heemkundig, bodemkundig en volkenkundig onderzoek betreffende Oostrum en omgeving 
  • Het organiseren van exposities, alsmede het beschikbaar stellen van die voorwerpen ten behoeve van het onderwijs of andere het algemeen nut beogende instellingen 
  • Het bijeenbrengen van de gegevens en documentaties betreffende Oostrum en betreffende speciaal met Oostrum verband houdende voorwerpen en onderzoekingen en verder al datgene wat tot verwezenlijking van het doel dienstig kan zijn 
Terug naar overzicht
© 2024
Created by LR Internet