Behoud en Restauratie Beeldenschat St. Petrus Banden Kerk

Behoud, restauratie en onderhoud beelden van de St. Petrus Banden Kerk. Ook houden ze zich bezig met het inzamelen van gelden hiervoor.

Het doel van de stichting is:

1. Het realiseren van de restauratie, het behoud en het onderhoud van de beelden van de Sint Petrus Bandenkerk te Venray
2. Studie ten behoeve van de beoogde restauratie, de instandhouding en het onderhoud van die beelden 
3. Het inzamelen van gelden voor de restauratie van de beelden en het vormen van fondsen voor onderhoud op langere termijn 
4. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord

Terug naar overzicht
© 2024
Created by LR Internet