Archief Koninklijke Harmonie Euterpe

Het doel van het Archief Koninklijke Harmonie Euterpe is het verzamelen, archiveren en digitaliseren van het historisch materiaal, vanaf de oprichting in 1860. Uit de historische documenten blijkt dat de Koninklijke Harmonie Euterpe zeer waarschijnlijk eerder is opgericht, namelijk in 1838. Daarnaast zorgt het Archief Koninklijke Harmonie Euterpe voor een representatieve selectie hieruit, die ter beschikking gesteld wordt voor publicatie via RooyNet.

Ondanks de hoge leeftijd van de harmonie is het historisch archief van de vereniging nog betrekkelijk jong. Toen de harmonie zich in 2010 opmaakte voor de viering van het 150-jarig bestaan, werd onder leiding van Twan van Els een werkgroep ingesteld die tot taak had het uitbrengen van een jubileumboek, het organiseren van een expositie en het uitbrengen van de DVD met beelden uit het Venrays culturele leven. Deze werkgroep heeft bijna twee jaar lang materiaal verzameld en gedigitaliseerd waarbij men gebruik mocht maken van de faciliteiten in het Erfgoedhuis van het Historisch Platform Venray. Herman van de Steeg werkte twee jaar lang aan een unieke database, maar het werk is nog lang niet klaar. Wekelijks komt een werkgroepje bij elkaar om archiefmateriaal te selecteren, te scannen en te beschrijven, een klus die veel tijd vergt.

Terug naar overzicht
© 2024
Created by LR Internet