Archeologische Werkgroep Venray

De Archeologisch Werkgroep Venray (AWV) heeft als doel het zorg dragen voor het archeologische erfgoed van Venray en omstreken.

Onder zorg dragen voor verstaan we:

- Het verzamelen van alle gegevens die kunnen wijzen op de aanwezigheid van vroegere menselijke activiteiten
- Bestuderen, determineren en bepalen van de belangrijkheid van vondsten en locaties
- Opgraven van bedreigde archeologische sites
- Het inmeten van sporen
- Het in kaart brengen van archeologische sites
- Gebruik maken van historisch kaartmateriaal en foto's
- Het doen van vondstmeldingen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ten behoeve van het geautomatiseerde Archeologisch Informatiesysteem ARCHIS2
- Het beheren en onderhouden van het archeologisch depot van het Venrays Museum
- Het verspreiden van de kennis over ons archeologisch erfgoed aan onderwijsinstellingen en de inwoners van de gemeente Venray

Terug naar overzicht
© 2024
Created by LR Internet