Test

Archeologische Werkgroep Venray

De Archeologisch Werkgroep Venray (AWV) heeft als doel het zorg dragen voor het archeologische erfgoed van Venray en omstreken. 

Onder zorg dragen voor verstaan we:

- Het verzamelen van alle gegevens die kunnen wijzen op de aanwezigheid van vroegere menselijke activiteiten
- Bestuderen, determineren en bepalen van de belangrijkheid van vondsten en locaties
- Opgraven van bedreigde archeologische sites 
- Het inmeten van sporen 
- Het in kaart brengen van archeologische sites 
- Gebruik maken van historisch kaartmateriaal en foto's 
- Het doen van vondstmeldingen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ten behoeve van het geautomatiseerde Archeologisch Informatiesysteem ARCHIS2
- Het beheren en onderhouden van het archeologisch depot van het Venrays Museum 
Het verspreiden van de kennis over ons archeologisch erfgoed aan onderwijsinstellingen en de inwoners van de gemeente Venray

Terug naar overzicht
© 2024
Created by LR Internet