Aostrumse Zangkompeneej

Zingen in een dol enthousiast mannenkoor onder begeleiding van een zeer gedreven dirigent werkt verslavend. Zingen is de taal van het hart: dat is wat de Aostrumse Zangkompeneej doet. In 2012 is deze naam officieel vastgelegd. 

Het repertoire van het koor is zeer uitgebreid. Het omvat vooral populaire liederen. Muzikale medewerking verleent het koor bij kerkdiensten en metoptreden in zieken- en ouderenhuizen. Tevens neemt het koor op uitnodiging deel aan openbare concerten in de regio Limburg en Noord-Brabant.Eind maart, begin april van elk jaar organiseert het koor haar eigen Lenteconcert, waar meerdere koren uit de nabije en verre omtrek hun stemmen laten klinken. In het najaar wordt het “Korentreffen” georganiseerd in de zaal van Café “Back In Time”. Het koor repeteert wekelijks op de woensdagavond in de zaal van café 'Back In Time' te Oostrum. 

Terug naar overzicht
© 2024
Created by LR Internet