Koren

Op wetenschappelijk niveau kunnen koren worden beschouwd als sociale netwerken die sociale cohesie bevorderen en sociale ondersteuning bieden aan deelnemende individuen. Ze kunnen bijdragen aan het verminderen van sociale isolatie, het bevorderen van sociale binding en het verhogen van het gevoel van verbondenheid binnen een gemeenschap. Studies hebben ook aangetoond dat de deelname aan koren positieve effecten kan hebben op de geestelijke gezondheid, zoals het verminderen van stress en het verbeteren van het welzijn.

Hieronder vind je de contactgegevens van Venrayse koren en zanggroepen. Voor het aanvullen van koren of zanggroepen die ook op deze pagina thuishoren kun je mailen naar info@culturavenray.nl

Aostrumse Zangkompeneej
Ars Musica
Confetti Closeharmonygroup
De Sjanellekes
Erato
Happy Sound
Kerkkoor Oostrum
Koor Harmony
Koor van dit moment
Popkoor D-Light
De Zangers van Sint Frans

Pop Overleg Venray komt goed uit de verf. In totaal 18 geïnteresseerde muzikanten hadden gehoor gegeven aan de oproep deel te nemen aan deze brainstormsessie waarbij ze geïnformeerd maar ook bevraagd werden over de stand van de Venrayse muziekscene. Het meest gehoorde geluid die avond was dat er geen zichtbare scene in Venray is. De aanwezige muzikanten bleken echter gezamenlijk 29 bands te vertegenwoordigen waaruit afgeleid kan worden dat de scene wel degelijk bestaat maar dat vooral de onderlinge samenhang ontbreekt. En dan is dit nog maar het topje van de ijsberg…

Iedereen kan meedoen

© 2024
Created by LR Internet