Test

Passie voor Verhalen - Theater

Ik ben Frans van de Pas uit Ysselsteyn, een gepassioneerd verhalenverteller. Daarnaast ben ik actief op allerlei andere creatieve vlakken.Tijdens mijn werk als onderwijzer heb ik altijd veel gebruik gemaakt van mijn verhalende kwaliteiten. Daarnaast heb ik een toneelachtergrond als toneelmaker en regisseur.Sinds 2012 heb ik mijn creatieve werkzaamheden ondergebracht in mijn bedrijf "Passie voor verhalen"

Op deze website beschrijf ik de verschillende activiteiten die gerelateerd zijn aan het onderwijs. Voor een volledig overzicht van mijn verschillende specialismen en expertises verwijs ik u graag naar mijn website www.passievoorverhalen.nl

In een intiem en aangepast decor neem ik mijn toehoorders mee naar een wereld van sprookjes, legendes, volks- en historische verhalen. Attributen, aangepaste kleding en de beeldende wijze van vertellen verhogen het inbeeldingsvermogen en het plezier van mijn publiek. Daarnaast probeer ik de leerlingen zoveel mogelijk te betrekken in mijn voorstellingen door hen mee te laten spelen en hen een actieve rol toe te bedelen. Wat betreft het onderwijs behoren leerlingen van groep 1 (basisschool) t/m de eerste 2 klassen  van het voortgezet onderwijs tot mijn doelgroep.

Met name de basisscholen vormen nog steeds een belangrijke doelgroep voor mij. Zelf ben ik 37 jaar werkzaam geweest in het basisonderwijs. Als leerkracht is het vertellen voor mij altijd een belangrijk pedagogisch en didactisch instrument geweest. Ook nu kan ik nog steeds genieten van de betrokkenheid en het plezier waarmee de kinderen mijn vertelpresentaties ervaren. Een aangepast decor en aangepaste kleding, beeldvormers in de vorm van attributen en posters en de beeldende wijze van vertellen verhogen het inbeeldingsvermogen, het begrip en het plezier van mijn jeugdig publiek. 

Hoewel ik allerlei soorten verhalen op mijn repertoire heb ben ik met name gespecialiseerd in verhalen die gerelateerd zijn aan het cultureel erfgoed van een bepaalde regio. Met name mijn historische verhalen vinden gretig aftrek.

Bij het vaststellen van de 50 canonvensters heeft de betreffende commissie destijds ook een aantal aanbevelingen gedaan voor het geschiedenisonderwijs: Zo moet het geschiedenisonderwijs weer boeiend worden, weer beleefd worden. Een goed historisch verhaal zou hierbij een belangrijke plaats kunnen innemen. 

Ik heb op deze ontwikkeling ingespeeld en heb bij een aantal canonvensters presentaties uitgewerkt van zo’n 60 minuten. Deze historische vertelpresentaties worden alom als een meerwaarde voor het geschiedenisonderwijs gezien en vinden overal een enthousiast onthaal. Met deze historische vertelpresentaties kom ik bovendien tegemoet aan een tweede doel: Ik geef hiermee invulling aan een stuk cultuureducatie.
Daarnaast heb ik een interactieve vertel-les ontwikkeld op het gebied van natuureducatie: "Op avontuur met Diederik (voor groep 1t/m 5)"

Ik word ook regelmatig gevraagd op scholen bij het opstarten of afsluiten van een bepaald project. Bij thema’s rondom een viering, feest, kinderboeken week of het afscheid van een leerkracht. In goed overleg probeer ik mijn aanbod altijd af te stemmen op de wensen van de school

Terug naar overzicht
© 2024
Created by LR Internet