Bestuur, beleid & verantwoording

Bestuur Cultura Venray

Cultura Venray is een stichting. De statuten zijn in lijn met de Governance Code Cultuur en de ANBI-status.

Het bestuur bestaat uit:

André Duijghuisen

André Duijghuisen

"Kunst en cultuur is het smeermiddel in een samenleving. Het smeermiddel dat mensen op een soepele wijze met elkaar verbindt. Kunst en cultuur is essentieel voor een leefbare samenleving"
Anita Wetterhahn-Reijnen

Anita Wetterhahn-Reijnen

"Kunst en cultuur wonen in het hart en in de ziel van de mens. "
Frans Vermeulen

Frans Vermeulen

"Via kunst en cultuur wrik je vast geroeste ideeën los, waardoor men anders naar iets gaat kijken en mensen zich in elkaar kunnen verplaatsen. "
Marlies van Zeben

Marlies van Zeben

"Creatief en nuchter maar schuwt geen mooie vergezichten.."

Bestuur plus directiemodel

Gekozen is voor een bestuur plus directiemodel. Dit bestuursmodel past bij de organisatie-omvang en zorgt ervoor dat:

  • het bestuur verantwoordelijk is voor de activiteiten van Cultura Venray
  • tegelijkertijd zoveel mogelijk het werk wordt uitgevoerd door de medewerkers in dienst van de stichting (de motor)

Bij de samenstelling van het bestuur is gelet op:

  • diversiteit bestuur (spreiding man/vrouw, leeftijd, achtergrond)
  • specifieke deskundigheid, bestuurlijke ervaring en verbinding met het Venrayse culturele veld
  • instemming met en enthousiasme voor het idee achter Cultura Venray

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

ANBI - Governance Code Cultuur

ANBI
Stichting Cultura Venray is 26 juli 2016 opgericht en is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Volgens de per 1 januari 2014 geldende nieuwe voorwaarden voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) publiceert Cultura Venray de volgende benodigde gegevens:

Naam
Stichting Cultura Venray
RSIN/fiscaal nummer 856606224
KVK 66555620

Contactgegevens
Stichting Cultura Venray
Postadres: Schoutenstraatje 8, 5801 BS Venray
Telefoon: +31 (0)478 785429
E-mail: info@culturavenray.nl

Bestuursleden
André Duijghuisen – Voorzitter
Anita Wetterhahn-Reijnen - Bestuurslid 
Frans Vermeulen – Penningmeester
Marlies van Zeben – Bestuurslid

Het bestuursmodel staat op pagina 20 van het ondernemingsplan
Over de samenstelling en wijziging van het bestuur staat het volgende in de statuten:

  1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders.
  2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures – moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden — een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
  3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar.


Het beloningsbeleid

De beloning van het personeel is te vinden onder nadere specificatie personeel van het ondernemingsplan. De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning.

Beleid & Verantwoording

Jaarlijks verantwoorden wij onze werkzaamheden voor de Gemeente Venray. Cultura Venray streeft naar zo veel mogelijk transparantie en helderheid in haar werkzaamheden. Via onderstaande links kun je zowel deze verantwoording, als ons beleid inzien.

Jaarrekeningen 
Klik hier om naar de jaarrekeningen van de afgelopen jaren te gaan. 

Nieuws & updates

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws, evenementen en meer...

Created by